Physics of Heliotron J Confinement

F Sano, T Mizuuchi, Kazunobu Nagasaki, Kiyoshi Hanatani, Hiroyuki Okada, Yuji Nakamura, Takashi MINAMI, Shinji Kobayashi, Satoshi Yamamoto, S Konoshima, S Ohshima, M Takeuchi, Yoshiyuki IJIRI, Keiji YAGUCHI, Tohru SENJU, Masashi SHIBANO, Kiyoshi TOHSHI, K Sakamoto, Akinobu MATSUYAMA, K MukaiK Minami, S Kishi, H Y Lee, Y Takabatake, Hiroaki YASHIRO, Kento YAMAMOTO, Kohta NOMURA, Masashige SUWA, H Yoshino, S Murakami, T Mutoh, Y. Takeiri, Kenichi NAGAOKA, S Okamura, K Watanabe, M Yokoyama, Y Suzuki, Yasuo Yoshimura, S Nishimura, N Tamura, Satoru Sakakibara, Gen MOTOJIMA, Nobuhiro NISHINO, T Fukuda, Yousuke NAKASHIMA, Zhen Feng, Qingwei YANG, A Fernandez, A Cappa, V Tribaldos, Boyd Blackwell, Viktor V. CHECHKIN

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)S2003
  JournalPlasma and Fusion Research
  Volume5
  DOIs
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this